Visma eAccounting

Estimated reading: 2 minutes 180 views

Her følger dokumentasjon på oppsett av integrasjonen.

Regnskapsintegrasjonen fører over dagsoppgjør fra Backoffice til Visma eAccounting.
Forskjellige salg blir bokført til kontoene som er satt opp i kontooppsettet, hvilket må manuelt legges inn basert på hva kunden allerede har i Visma eAccounting.

Du gjør følgende for å sette opp regnskapsintegrasjonen:
Gå til bo.tellix.no > Oppsett > Integrasjoner > Visma eAccounting:

Her kan du definere hvor ofte integrasjonen skal føre over dagsoppgjørene og hvor langt tilbake i tid integrasjonen skal hente tidligere dagsoppgjør.
Du har følgende intervall valg på overføring: Daglig, ukentlig, månedlig, aldri.
For å koble opp mot din Visma eAccounting, trykk på «Connect Visma eAccounting» så blir du dirigert til Visma eAccountings sine sider.

Skriv inn ditt brukernavn og passord til Visma, velg deretter «log in»

Etter «log in» så kommer du til en tillatelsesside hvor du må godta at integrasjonen har tilgang til alle punkter for å kunne gjennomføre oppsettet:

Etter du har klikket på «Yes, allow» så blir integrasjonen godkjent og du blir sendt tilbake til integrasjonssiden i backoffice.

Hvis du ser lengst opp til høyre på siden så har du fått en bekreftelse på at login til Visma eAccounting var vellykket, og du kan se rett over «Connect Visma eAccounting» at «Visma Account connected».

Integrasjonen er nå satt opp, men for at integrasjonen skal vite hvor alle salg skal bokføres så må du sette opp kontooppsettet basert på hva du har i Visma eAccounting.

Du finner dine regnskapskontoer i Visma eAccounting under Settings > Chart of accounts.

Ved å klikke deg inn på en konto inne i «Chart of accounts» så får du opp relevant informasjon om kontoen.

Når du skal velge hvilke regnskapskontoer du bruker i kontooppsettet så er det viktig å ta hensyn til MVA koder:

Tilbake i backoffice så finner du kontooppsettet ved å gå til bo.tellix.no > Oppsett > Kontooppsett:

Her skal alle kontoer fylles ut basert på hvordan det er satt opp i Visma eAccounting med kontonummer og MVA-kode.

Etter du har fylt inn kontooppsettet og lagret oppsettet så er integrasjonen ferdig satt opp og klar for å føre over dagsoppgjørene neste dag.

Skulle du ha noen spørsmål vedrørende integrasjonen, henvis deg til support@amendo.no eller ring på tlf 21538000 > Tast 2 > Tast 2 for teknisk support.