PowerOffice GO

Estimated reading: 2 minutes 262 views

Ordreintegrasjon og dagsoppgjør fra ProTouch kassesystem til Poweroffice GO

KRAV FRA PROTOUCH:

Regnskapsintegrasjon må være aktivert.
Om brukertillatelsen mangler, må den gis fra SuperAdmin for å legge til/oppdatere PowerOffice Go.

Logg inn på Backoffice >> Oppsett>> Generelt >> Kontooppsett

Legg inn kontokoder og MVA-koder i innstillinger under Kontooppsett. I tilfelle det er flere ulike avdelinger, må disse innstillingene legges inn for hver avdeling.
Lagre.

Fakturaer må inneholde kunde-, produkt- og ordreinformasjon for å synkroniseres med PowerOffice Go.
NB! Regnskapsintegrasjon Kontooppsett-innstillinger, vil det vise en melding med lenke til kontooppsett-innstillingene hos PowerOffice Go.

Oppsett Backoffice:

Oppsett >> Integrasjoner >> PowerOffice Go

Application Key og Client Key får du fra PowerOffice Go, så fort kontoen er aktivert i deres system.

• Velg hvor ofte dagsoppgjør- og fakturadata fra ProTouch skal eksporteres til PowerOffice Go Daglig kl 05.00, ukentlig (mandager kl 05.00) eller månedlig (den første pr mnd kl 05.00).

Velg dato for eksport. Eksporterer dagsoppgjør og fakturadata som er opprettet på eller etter den valgte datoen.

MERK: «Eksporter data fra og med»-datoen kan ikke endres etter lagring.

PowerOffice Go-krav

• Etter registrering, mottar du Application Key og Client Key. Client Key kan du også finne i menyen til PowerOffice Go, under Client Menu >> Settings >> System >> Extensions.

• Application Key og Client Key må konfigureres i ProTouch.

• ProTouch vil synkronisere kasseoppgjør (journal) og fakturainformasjon til PowerOffice Go.

Journal og faktura

• Kasseoppgjør (journal) og fakturainformasjon som synkroniseres med PowerOffice Go, finnes under Menu >> Accounts >> Import (under utkast).

• Så fort informasjonen er verifisert, kan den importeres ved å klikke på «importer»-knappen

• Hvis dataene ikke stemmer, kan det oppstå feil som vist under. Disse feilene må endres, og deretter importeres på nytt.