1.16 Rapporter

Estimated reading: 2 minutes 138 views

Inne i Backoffice ligger en rekke med rapporter man kan hente ut. 

Salg er den mest avanserte rapporten. Ved hjelp av ett eller flere parameter kan man få salgstall og bruttofortjeneste for en valgfri periode.

Tips er en oversikt over tips mottatt på kassasystemet fra dato til dato

Senter er laget spesielt for kunder som holder til på kjøpesentre. Rapporten inneholder nøkkeltallene de fleste har behov for ved jevnlig innrapportering til kjøpesenter.

Kundekort (tilleggsmodul)

 Kundekorttransaksjoner (tilleggsmodul)

Produkter gir en rask og enkel oversikt over hvor mye man selger av hvert produkt. I tillegg viser rapporten hva man gjennomsnittlig har solgt et produkt for. Alle beløp er uten MVA.

Rabatt viser alle salg hvor det er gitt rabatt. Kan filtreres på medarbeidere.

Gavekort viser alle solgte gavekort, og restverdien på disse.

 Globale Gavekort viser salg gjort på globale gavekort og på hvilke avdelinger.

 Tilgodelapp viser hvor mange tilgodelapper som er utstedt innenfor perioden man søker. Viser hvilken dag og verdien på tilgodelappen.

Lager viser verdien på ditt varelager. Rapporten kan benyttes som vedlegg til regnskapet.

Regnskap inneholder debit og kredit akkumulert fra samtlige kasser I perioden. De fleste regnskapsførere vil gjøre regnskapsførselen langt raskere ved å bruke denne akkumulerte rapporten.

 Dagsoppgjør viser loggførte og utførte dagsoppgjør gjort på kassen. Her er det mulighet for å gå inn i etterkant og feil søke om det skulle være avvik på spesifikke dager.

Avstemming inneholder oversikt over alle terminalavstemminger registrert. Merk! kun avstemminger gjort ved bruk av integrert terminal vil fremkomme her.

Kontantuttak/-innskudd viser alle kontantuttak og -innskudd i kassen. Rapporten viser ikke salg betalt/tilbakebetalt med kontanter.

Timeliste rapporten er laget med formal om å dekke krav til å føre personallister jf. Bokføringsloven § 3a. Opplistingen viser alle ansatte som er stemplet inn. Innstemplingen kan gjøres fra Backoffice eller fra et kassepunkt. Tidssone GMT+1 og støtter sommertid.

Svinn viser produkter merket som svinn/defekt I kassen.

Journal er en fullstendig oversikt over hva som har skjedd i kassen. Alle handlinger utført på kassen vil loggføres I Journalen.

Aktivitets viser all aktivitet gjort i Backoffice. (?)

Integrasjonslogg (modulbasert) er en oversikt over overføringer gjort mellom Backoffice og Regnskapsintegrasjoner. Her kan man feil søke om noe ikke skulle ha blitt overført.

Nettbutikk salg (modulbasert) viser oversikt over salg gjort fra nettbutikk.