Shopify

Estimated reading: 2 minutes 180 views

Her følger vår dokumentasjon på integrasjonen med Shopify. Vi anbefaler alltid å ha gått gjennom dette med en teknisk ressurs hos oss på forhånd eller sammen.

Produkter blir enten opprettet eller oppdatert fra produktkatalogen i vår Backoffice. De vil ha samme varenummer (sku) i Backoffice og Shopify.

Alt i denne listen synkroniserer hver tredje time:
Under ny produktsync (Backoffice > Shopify), vil disse feltene blir overført:

 • Navn
 • Status (isActive status)
 • Butikk (Vendor)
 • Bilder
 • Varianter
 • Strekkode (Barcode)
 • Varenummer (SKU)
 • Pris
 • Lagerantall
 • Er produktet lagerstyrt?

For eksisterende produktsync (BackOffice > Shopify), vil disse feltene bli overskrevet:

 • Navn
 • Status (isActive status)
 • Butikk
 • Varianter
 • Bilder
 • Strekkode
 • Varenummer (SKU)
 • Pris
 • Lagerstyrt?

Fra Shopify til Backoffice synces lagerantall og kunder.

Kundesync inkluderer disse felter:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Epost
 • Opprettelsesdato
 • Siste oppdaterte dato

Oppsettet i Backoffice

Shopify oppsett

• Du må ha en aktiv Shopify butikk.
• Logg inn i Shopify Admin Panel, og gå til Apper [Menyen på venstre side]

• Klikk på «Manage private apps» og generer API credentails som på bildet under.

Endre så rettigheter til «Read and write», dette gir oss tilgang til produkter, kunder og lager:

 • Store content like articles, blogs, comments, pages, and redirects
 • Customer details and customer groups
 • Fulfillment services
 • Inventory
 • Locations
 • Orders, transactions and fulfillments
 • Products, variants and collection

• Etter du har valgt Lagre, vil Shopify generere API credentials, som man må legge inn i vår Backoffice.