1.9 Lagerbeholdning og lagerstyring

Estimated reading: 3 minutes 189 views

Under «Lagerstyring» i menyen til venstre i Backoffice, finnes det en del valg. Under viser en kortfattet liste over hva disse er og hva de gjør;

«Bestillinger» gjør det enklere og mer oversiktlig å bestille opp produkter. Kan gjøres direkte til leverandør eller ikke.

«Mottak» er varemottak. Her registrerer man varer man har tatt imot og oppdaterer også lagerbeholdning når man registrerer riktig.

«Varetelling» gjør det enkelt å gjennomføre varetelling. Kan enten gjøres ved å laste opp Excel eller TXT ark via «Import/Eksport», eller ved å føre inn manuelt.

«Internoverføringer» er til for å gjøre det enklere å overføre produkter og sende til andre avdelinger for dem som har flere av disse.

 

La oss gå gjennom litt mer i dybden. Man kan bruke lagerstyring for å holde kontroll og styr på lagerbeholdningen. Man trenger ikke kun bruke Backoffice sine systemer, men la oss nå for ordens skyld gjøre alt fra Backoffice.

 

Man har ført lagerstatus på alle produkter og ser nå at det er noen ting som burde bestilles opp. Man går til Lagerstying -> Bestillinger. Skal man kunne opprette en Bestilling, må man ha ført opp Leverandører. Trykk på Ny bestilling, velg leverandør og produktene tilhørende den spesifikke leverandøren. Velg deretter hvor mye som skal bestilles av hver vare. Når man har fylt ut antall og er klar, kan man trykke Lagre kladd eller Lagre og send. Når man trykker Lagre og send, kan man sende direkte til en epost eller ikke. Man får lastet ned en PDF som man kan sende til leverandør for bestilling hvis man ikke sender e-post direkte.

 

Når man gjør mottak, går man enkelt til Mottak, og henter frem bestilling, registrerer mottak og oppdaterer lagerbeholdning, og man kan også hvis man vil skrive ut etiketter.

Varetelling gjøres på følgende måte. Man oppretter en «Ny telling», som man gir et lett gjenkjennelig navn. Når listen og navnet er lagret, går man så inn på den spesifikke listen, hvor man legger inn produktene som skal telles. Om dette er hele beholdningen, velges hele beholdningen. Ellers velger man ut de man skal telle over. Disse importeres så inn i en liste, hvor man kan gå over og skrive inn «Talt antall». Man får også opp informasjon om produktene her, som Varenr, Strekkode, Navn, Enhet, Antall, Talt antall, Differanse. Her må hver enkelt telling føres inn manuelt, noe som kanskje blir litt tungvint hvis man har mye produkter. Det er også mulig å importere telling, som for eksempel er ført i EXCEL. Da trykker man på «Importer telling» og får beskjed om å laste opp de respektive varetellingslistene man har lagret.