1.8 Betalingsmetoder

Estimated reading: 2 minutes 119 views

Kontant tillater at du betaler mer enn hva som er utestående. Det overskytende vil bli trukket fra og indikert som veksel. Systemet vil automatisk foreta øreavrunding.

Integrert terminal vil sende beløp til terminalen og avvente respons fra terminalen. Om terminalen godkjenner betalingen vil betalingen registreres. [KREVER INTEGRERT TERMINAL]

Manuell terminal vil posteres på samme måte som integrert terminal uten å avvente respons fra terminalen, men registrere betalingen umiddelbart. Systemet vil automatisk foreta øreavrunding.

Faktura sendes via ProTouch eller BackOffice, og blir sendt som faktura til kunden.

Gavekort vil automatisk foreta øreavrunding. Angi gavekortkoden og beløpet som skal trekkes fra gavekortet. Beløpet kan ikke være over gjenværende verdi på gavekortet. [KREVER TILLEGGSMODUL: Gavekort]

Tilgodelapp vil automatisk foreta øreavrunding. Angi verdikoden og beløpet som skal trekkes fra verdikoden. Beløpet kan ikke være over gjenværende verdi på verdikoden.

Vipps(Integrert) vil sende push varsel til kundens mobil (vipps) som ber dem betale. Om dette blir godkjent blir betalingen registrert.

Egendefinerte betalingsmetoder er metoder for betaling man kan lage selv. For eksempel før Vipps ble Integrert i kassen via samarbeid, var VIPPS en egendefinert betalingsmetode man kunne opprette i kassen slik at de som ville, kunne ta betalt med Vipps i kassen. Det er for å registrere i kassen at det har vært gjort en betaling, og hvilken kilde betalingen har kommet fra.