1.3 Opprettelse av Kategori

Estimated reading: 1 minute 376 views

Alle produkter kategoriseres i systemet. Før produktet blir opprettet så må det opprettes en kategori som produktet skal tilhøre.

Gå inn på bo.tellix.no > Katalog > Kategorier – Her kan vi se allerede eksisterende kategorier. For å lage en ny kategori, trykk på «Ny kategori».

Inne i «Ny kategori» legger man til ønsket navn på kategori i «Navn»-feltet. Trykk «Lagre» når man er ferdig.