1.2 Opprette selgere til kasseprogrammet

Estimated reading: 2 minutes 392 views

Gå inn på bo.tellix.no > Personell > Selgere – Her ligger en oversikt over hvilke selgere som allerede eksisterer. Det går an å redigere eksiterende selgere, eller trykke på «Ny POS bruker» for å opprette ny selger som skal bruke kassen. Menyen for dette finner du på venstre side, I blått felt.

Inne på «Ny POS bruker» så er det åtte felter som er påkrevd at man fyller ut, disse er markert med rød stjerne:
Brukernavn, passord, brukergruppe, avdeling, fornavn, etternavn, navn på kvittering og PIN-kode. Brukernavnet er fornavn og etternavn i små bokstaver og i ett ord.

I ProTouch kan man endre på om ansatte enten bruke et passord eller PIN-kode for å logge seg på kassen. Lagre derfor et passord som er lett å huske. Det anbefales dog å holde seg til PIN da dette er enklere å huske.

Passordet må inneholde minimum åtte tegn, minimum en stor bokstav og minimum et tall.
Skriv inn fornavn og etternavnet til selgeren, «Navn på kvittering» blir automatisk utfylt med fornavnet hvis ikke noe annet blir spesifisert i feltet.

Brukergruppe/Selgergruppe er for å angi rettigheter til selgerne i kassen.
Standardverdier som er mulig å velge her er Alle rettigheter og Ansatt. Ta gjerne kontakt med support om du trenger hjelp med dette.