1.5.1 Hurtigoppdatering

Estimated reading: 1 minute 142 views

Inne i hovedoversikten for produkter, finnes et alternativ for hurtigoppdatering. Hurtigoppdatering fungerer slik at man velger avdelingen man ønsker å oppdatere beholdningen på, får deretter opp en liste over alle produkter på avdelingen, med 3 felter man kan endre på;
«Pris inkl MVA» – Legger inn endring i pris på produktet på avdelingsplan. Det vil fortsatt ligge med gammel pris hvis man går inn på det spesifikke produktet, men det vil selge for avdelingspris. Avdelingspris vil alltid overstyre produktpris, og hvis man går inn og endrer produktpris manuelt vil dette tilbake endre avdelingspris.
«Min beh» – Endrer på hvor mye man ønsker å til enhver tid ha på lager av produkter.
«Endring» – Endrer den faktiske beholdningen. Dette er hvor mye man faktisk har på lager.

Under følger et bilde for å illustrere hvordan det blir seende ut etter å ha lagt inn endringer.

Her har det blitt lagt til endringer på pris, beholdning og endring. Legg merke til status i «På lager» og «Pris inkl MVA»