2.1.3 Tøm kassen | Terminere salg

Estimated reading: 1 minute 134 views

Salg som er helt eller delvis betalt kan ikke termineres.

Produkter som er slått inn i salgsbildet fjernes enkeltvis frem til første betaling er gjennomført. Du kan også klikke på for     å terminere hele salgsbildet.