Docly

Design

Estimated reading: 1 minute

Man kan velge mellom to design på kasseprogrammet.
“Vanlig” theme og “Dark” theme.