Design

Estimated reading: 1 minute 169 views

Man kan velge mellom to design på kasseprogrammet.
«Vanlig» theme og «Dark» theme.