2.3.1 Splitt regning

Estimated reading: 1 minute 158 views

For å splitte betalingen, klikker man på    . Man kan velge å fordele produktene på flere personer, eller dele totalbeløpet likt på antall personer. ProTouch vil opprette en salgsregistrering per person man deler på, og om man deler totalbeløpet likt, vil antall bli justert.

Metode 1 - Fordele varelinjer/produkter

Her fordeler man varer over fra venstresiden, til handlekurv på høyre side. Den øverste knappen fører over en varelinje, knappen under fører over alle.

Den nederste knappen fører over deler av en varelinje (f.eks hvis noen skal dele en flaske vin). Hvis man vil at varelinjen skal deles på 2 personer må man føre in 0,5 ( altså halv) når man blir bedt om å angi antall.

Når man har ført over riktig varelinjer til høyresiden, så trykker man på den blå betalingsknappen nederst til høyre for å gjennomføre betaling.

Metode 2 - Splitt på antall personer

Velger man splitt på antall, så får man opp et bilde hvor man må velge hvor mange regningen skal splittes på.

Deretter blir man sendt til betalingsbildet, hvor man må gjennomføre betaling for 5 personer. Se på bildet under hvordan dette tydeliggjøres i betalingsbildet.