2.5 Gjennomfør dagsoppgjør

Estimated reading: 2 minutes 244 views

Det anbefales å gjennomføre oppgjør hver dag. I menyen i ProTouch finnes en «Oppgjør» knapp.

Trykker man her dukker flere nye valg opp, som gjør forskjellige ting.

Generer z-rapport. På slutten av dagen må det genereres et dagsoppgjør som gir en oversikt over kontantflyt for dagen. Dette heter en z-rapport. Denne rapporten gir en oversikt på hva man har mottatt av betalinger for alle betalingsmetoder samt muligheten til å registrere talt kontantbeholdning, beløp man tar ut av kassen og kommentere eventuelle avvik.

I ProTouch signeres z-rapporten digitalt og oppbevares digitalt. Når z-rapporten genereres vil systemet spørre om å avstemme terminalen. Dette påvirker ikke rapporten, men fungerer som en påminnelse. Avstemming er en funksjon for å sende oppgjør fra terminalen til bank. Oppgjør må sendes bank for å få penger inn på bankkonto.

Om man benytter bordplassering må alle ordrer parkert på bord være avsluttet for å gjennomføre et dagsoppgjør.

Velg «Generer Z-rapport Dagsoppgjør».

Åpningsbalanse er et steg i oppgjøret som kun dukker opp første gang oppgjøret gjennomføres. Hvor mange kontanter ligger i kassaskuff første gang man tar oppgjør.

Talte kontanter er for å registrere hvor mange kontanter som ligger i kassaskuffen.

Uttak kontanter er en oversikt over hvor mye kontanter man tar ut, i henhold til hva man ønsker skal være åpningsbalanse for neste dag.
Vil man i dette tilfellet ha 1500,- som åpningsbalanse for neste dag, må man ta ut 1068,-

PS: Avstem bankterminal, hvis dialogboksen vises frem.

Hvis du har en manuell bank-terminal angi beløpet i feltet «Avstemming (manuell)». Deretter trykk Signer.

Du kan finne alle dagsoppgjør som er registrert under «Arkiv». Generer x-rapport inneholder totaler for alle betalingsmetoder siden forrige Z-rapport ble generert. Den nullstiller ikke tellerene slik z-rapporten gjør.

Arkiv viser alle tidligere genererte z-rapporter på denne klienten. Oppgjør kan skrives ut på ny eller åpnes som PDF. Tips: Oppgjør synkroniseres automatisk til backoffice og backup lagres i skyen. [KREVER INTERNETT]

Her finner du alle dagsoppgjør Som er registrert og det kan tas utskrift av ønsket dagsoppgjør i PDF -format