Gjennomføre- Salg | Retur | Kunde

Estimated reading: 1 minute 410 views

Her går vi gjennom noen vesentlige deler som å gjennomføre et salg, slå inn retur og registrere kunde i kassebildet.