Produkter

Estimated reading: 2 minutes 76 views

1) Legg inn produkter i Backoffice (bo.tellix.no) som instruert i egen manual. Husk at slik du legger inn produkter i Backoffice er slik de vil bli fremvist i nettbutikk. Vi anbefaler derfor å tenke over hva man legger inn på både varenavn og beskrivelse.

2) Det er viktig å skille mellom «enkle produkter» og «variable produkter».Med enkle produkter, så mener vi produkter som kun selges i en bestemt variant (uten størrelse og farge).Med variable produkter, så mener vi produkter som skal selges i flere forskjellige varianter (f.eks. størrelser/farger)Det er derfor ekstremt viktig at man legger inn varianter i Backoffice og deretter oppretter produktet i de forskjellige variantene. Dette for at produktet skal komme frem riktig i nettbutikk. Se egen Arikkel for hvordan man oppretter varianter i backoffice.

3) Legg til hovedbildet på produktet i Backoffice! Når man legger til nytt produkt i Backoffice kan man bla seg nederst på siden for å laste opp bilder. Per dags dato er det kun hovedbilde som blir overført, så det er unødvendig å laste opp flere. Allikevel vil dette sørge for at alle produkter har bilder når de kommer over, så kan man heller legge til ytterligere bilder i nettbutikk.