Docly

Tilegn et produkt til en meny

Estimated reading: 1 minute 31 views

For at produkter skal vises på bestillingssiden, må de tilegnes til en av menyene dine (dersom du har flere). 
Dette kan gjøres enkelt for flere produkter av gangen.