Trykk CTRL+ALT+DELETE og deretter «Prosesser». Dersom «PT CLIENT» eller «ProTouch»
kjører, prøv å tvinge avslutning/avslutt prosess for deretter å starte på nytt.
Dersom det ikke fungerer, prøv å starte selve kassen på nytt.
Se også etter Windows oppdateringer.

Del denne artikkelen