Sjekk at alle strømkabel er ordentlig koblet til. Sjekk også uttaket i veggen.
Dersom det fremdeles ikke fungerer – kontakt vår support for feilsøking. Det kan
være at strømadapter har røket.

Del denne artikkelen