Sjekk at kassen er tilkoblet nett. I hovedmenyen i ProTouch vil det stå «Offline» med
rød skrift, dersom kassen ikke er tilkoblet nett. Kassen vil automatisk hente
informasjon fra Backoffice når den blir tilkoblet nett.

Del denne artikkelen