Følgend feilmeldinger i displayet:

  • Tampered state
  • Security alert
  • Initial keys have not been loaded

Årsaken til disse feilmeldingene forårsakes av slag, søl eller annen skade.

I disse tilfellene må terminalen byttes, ta kontakt med support 

Del denne artikkelen