Et nettverk, innen databehandling, er en gruppe på to eller flere enheter som kan kommunisere. I praksis består et nettverk av forskjellige datasystemer som er koblet sammen fysisk via kabler eller trådløst.

Noen av de grunnleggende komponentene (som også er mest vanlig hos våre kunder) som brukes i et nettverk inkluderer:

  • Rutere: Dette er enheter som videresender pakker (informasjon) mellom nettverk eller behandler informasjonspakkene.
  • Brannmurer: Disse avviser tilgangsforespørsler til nettverket fra usikre kilder, men tillater forespørsler som er trygge.
  • Broer: Disse kobler til nettverkssegmenter som lar informasjon flyte bare til bestemte destinasjoner.

    Det finnes forskjellige typer nettverk
    , som klassifiseres i henhold til egenskaper. Eksempler på disse er:
  • Local Network / LAN (lokalt nettverk)
  • Wide Area Network / WAN (vidstrakt nettverk)

Når man får tilsendt utstyr fra Amendo AS, vil nettverk spille en sentral rolle i om prosessene rundt kasse, terminal og skrivere går enkelt eller tungvint. Vi anbefaler å alltid sette opp kassen og dens utstyr med kabel til en ruter. Dette vil sørge for rask og stabil tilkobling.

Det er viktig å forstå at selv om alt er koblet riktig er det ikke nødvendigvis slik at alt kommer på nett. Det kan være flere innstillinger som forhindrer enheter i å kommunisere. Sørg for å ha tatt kontakt med nettverksleverandør for å bekrefte at alt er oppe og går.

Sørg også for at alle enheter er koblet opp til samme nettverk, ellers vil de ikke kunne kommunisere.

I noen tilfeller, som ved restart, strømbrudd etc. kan enheter får endret IP adresse. Hvis dette skjer vil alle enheter som tidligere snakket med kassen, ikke kunne dette lengre. Dette er fordi at enhetene ikke lengre finner hverandre.

IP adresser er adresser hver enkelt enhet som er koblet til internett får tildelt. Det finnes statisk IP(fast) og DHCP(vekslende). For å finne ut av hva slags IP kassen har trykke WINDOWS tasten på tastaturet og skriv «cmd» etterfulgt av «Enter». Da vil et sort vindu komme opp, dette vinduet heter «Ledetekst». Når man er inne i det sorte vinduet, skriver man «ipconfig /all».

En liste over kassens nettverksinnstillinger dukker opp. Her leter man nedover til man finner «IPv4 Address. . . . . . . . . 255.255.255.255(Preferred)» Tallene som her står som 255, vil hos hver enkelt kunde være unike.

Dette er kassens IP adresse. Når man vet denne kan man gå inn i terminalen og legge inn denne under ECR Address.

På paypoint terminaler går koblingen andre vei. Her må man legge inn terminalens IP adresse inn i ProTouch -> Innstillinger -> Avansert. Her skal innstillingen for Integrert terminal være Paypoint -> TCP -> Paypoint IP. Her fyller du ut terminalens IP adresse.

For å finne terminalens IP adresse, gå inn i menyen 4+grønn knapp -> Terminalrapport ->Parameterliste. Her skrives en parameter liste ut, og fra toppen, noen rader ned, ligger TCP/IP egen posten. Dette er terminalens IP adresse.

Kvitteringsskrivere

For å få ut parameterliste fra kvitteringsskriveren, som behøves når den skal kobles opp mot kassen slik at de kan kommunisere, følg denne instruksen. Dette er noe vi vil spørre om slik at vi kan bistå og hjelpe til med oppsett.

For at kvitteringsskriveren skal kunne snakke med kassen, må denne også kobles opp med IP adresse. For å kunne få ut kvitteringsskriverens IP adresse, må man skrive ut en parameterliste. Dette gjøres på følgende måte.